Facebook

Vi kan hantera obegränsat antal profiler och sidor. Bestäm vilka Facebookinlägg som skall hanteras via oss.
 Alla inlägg och meddelanden dyker upp som nya kundärenden.